Help mee aan een veilige buurt!

Help mee aan een veilige buurt!

Sta jij graag voor anderen klaar en wil je een steentje bijdragen aan de veiligheid in jouw buurt? Meld je dan gratis aan voor de Homies Alarm buurtkring.

De Homies buurtkring is een netwerk van buurtgenoten die elkaar willen helpen in geval van nood. Wanneer het inbraak- of brandalarm bij een woning in jouw buurt afgaat, en de bewoner zelf niet (op tijd) kan reageren, word je gewaarschuwd via Whatsapp. Jij kunt dan snel poolshoogte nemen op het adres en de hulpdiensten inschakelen.

AANMELDEN

Meld je hier aan voor de Homies Alarm buurtkring

Hoe werkt het Homies Alarm?

Het Homies Alarm is een slim alarmsysteem. Wanneer het alarm bij iemand in jouw buurt afgaat hebben bewoners eerst 1 minuut de tijd om op de melding te reageren of het alarm uit te zetten.

Wordt er niet gereageerd door de bewoners zelf? Dan worden bijvoorbeeld buren en familie gewaarschuwd die zij zelf hebben gekozen. Daarnaast kunnen zij ervoor kiezen om ook (voor hen) onbekende buurtbewoners toe te laten tot deze alarmgroep (de buurtkring).

Als deelnemer aan de buurtkring ontvang je via WhatsApp een bericht over de alarmmelding. Je kunt dan aangeven of je in de gelegenheid bent poolshoogte te nemen bij de woning. Je ziet ook welke andere mensen nog meer gewaarschuwd zijn. In de chatgroep houden jij en andere buurtgenoten elkaar op hoogte over wat jullie zien en doen. Als jullie zien dat er echt iets aan de hand is waarschuwen jullie direct de hulpdiensten.

Als de situatie weer veilig is wordt de chatgroep automatisch gesloten. Je hebt dus alleen contact met je buren in geval van nood.

De rol van de meldkamer

Sommige bewoners hebben een Homies abonnement inclusief de professionele meldkamer van Trigion. In dat geval is de meldkamer ook een deelnemer in de chatgroep. Het kan zijn dat meldkamer jou telefonisch of in de chatgroep benadert met de vraag poolshoogte te nemen bij de woning. Soms is dat nodig omdat de meldkamer een extra paar ogen ter plekke nodig heeft om de hulpdiensten in te kunnen schakelen.

Ik wil mij aanmelden!

Heb je nog vragen?

  • Wat als ik niet in de gelegenheid ben om te kijken op het adres?
  • Geen probleem, je kunt in de chatgroep aangeven dat je niet kunt gaan kijken. Er worden gelukkig altijd meerdere buurtgenoten gewaarschuwd.
  • Van welk nummer krijg ik de alarmmelding?
  • Je krijgt het eerste Whatsapp bericht van 06-51613578 - Achmea Homies Alarm.
  • Met welk nummer belt de meldkamer?
  • De meldkamer belt altijd met nummer 088-2981500 .
  • Ziet de hele buurt straks mijn mobiele nummer in de chatgroep?
  • Nee, in de chatgroep zien jullie alleen elkaars voornaam.