Bijgewerkt in mei 2018

Privacystatement

Jouw gegevens in vertrouwde handen

Word je klant van Homies, dan hebben wij jouw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met jouw persoonsgegevens doen. En wat jouw rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens. Of jouw bankrekeningnummer voor automatische afschrijving. Meestal geef je jouw gegevens zelf aan ons door. Ook gebruiken we data die het alarmsysteem vasthoudt, zoals registratie van een brand of inbraak. We registreren ook wanneer bijvoorbeeld het alarmsysteem de verbinding met Wifi heeft verloren of wanneer de batterij leeg is.

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij jou informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die mogelijk bij jou passen. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om:

 • jou een product of dienst aan te bieden;
 • een product of dienst af te sluiten;
 • een overeenkomst met jou aan te gaan en uit te voeren;
 • jouw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen;
 • onze producten en diensten beter op jouw behoeften aan te laten sluiten;
 • jou op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen;
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen;
 • ons aan de wet te houden;
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met jou hebben;
 • het alarmsysteem goed te laten werken.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met jou afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van jou ontvangen;
 • telefoongesprekken, chats en WhatsApp;
 • wat je op onze websites doet en bekijkt;
 • wat je in onze apps doet en bekijkt;
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter.

Achmea B.V. is verantwoordelijk

Homies is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij delen jouw gegevens niet met andere onderdelen binnen Achmea B.V.

Van wie krijgen wij jouw gegevens?

Wij verkopen jouw gegevens niet. Wij kunnen gegevens krijgen van:

 • woningcorporaties;
 • gemeenten.

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.

De Homies App wordt in eigen beheer ontwikkeld. Wij nemen security maatregelen die zowel de App zelf beveiligen als de communicatie naar het platform. Dit zijn veiligheidsmaatregelen die binnen de industrie standaard zijn en ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld bankieren, verzekeren, online aankopen enzovoort.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij jouw gegevens of maken wij jouw gegevens anoniem. Als wij jouw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars;
 • het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen;
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • de Telecommunicatiewet.

Jouw rechten

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

 • jouw gegevens bij ons opvragen.
 • jouw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • jouw gegevens laten verwijderen.
  • Het komt vaak voor dat wij jouw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij jouw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens.
  • Als je bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je je kunt afmelden.Je mag ook bellen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • jouw toestemming stoppen.
  • Gaf je ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag je jouw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken jouw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • jouw gegevens overdragen.
  • Bijvoorbeeld wanneer je gegevens aan ons hebt gegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • het gebruik van jouw gegevens tijdelijk beperken.
  • Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van jouw gegevens.

Laat ons weten als je gebruik wilt maken van jouw rechten

Stuur een mail naar info@homiesalarm.nl. En stuur een kopie van jouw paspoort of ID-kaart mee. Wil je je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van je e-mail.

Heb je een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl
Je kunt ook een brief sturen naar:
Achmea B.V.
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist
Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 16-05-2018.