Privacy Statement

 • Je gegevens in vertrouwde handen

  Maak je gebruik van de dienst van Homies, dan hebben wij jouw gegevens nodig. Dit is ook het geval als je voor een klant deelneemt aan het abonnement (de alarmopvolging). Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met jouw persoonsgegevens doen. En wat jouw rechten zijn. Zodat jij erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn.

 • Welke gegevens gebruiken wij?

  U bent een klant:

  Maak je gebruik van de dienst van Homies, dan hebben wij jouw gegevens nodig. Dit is ook het geval als je voor een klant deelneemt aan het abonnement (de alarmopvolging). Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met jouw persoonsgegevens doen. En wat jouw rechten zijn. Zodat jij erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn.

  U registreert zich bij ons als contactpersoon voor een klant

  Neem je deel aan een alarmgroep voor een klant? Dan gebruiken wij alleen jouw naam en telefoonnummer. En soms jouw e-mailadres.

 • Waarom mogen wij de gegevens gebruiken?

  Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

  • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
   Wij hebben jou dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.
  • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
   Dat kan een overeenkomst zijn tussen jou en ons. Of om op jouw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten. Het kan ook om een overeenkomst gaan tussen jou en een zakelijke partner van ons waarbij een onderdeel van de overeenkomst is dat wij de alarmopvolging voor onze rekening nemen.
  • Je behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
  • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
   De belangen van ons of van een derde. Wij kunnen de gegevens niet gebruiken als uw belangen zwaarder wegen. Gerechtvaardigde belangen kunnen bijvoorbeeld zijn:
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product en dienstontwikkeling.
 • Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

  Wij gebruiken je gegevens om:

  • U onze producten en diensten aan te bieden.
  • Een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren. Of om een overeenkomst uit te voeren van een door jou met een zakelijke partner van ons gesloten overeenkomst, waarbij is afgesproken dat wij de alarmopvolging voor onze rekening nemen.
  • Onze producten en diensten goed te laten werken, te verbeteren en door te ontwikkelen.
  • Uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
  • Onze producten en diensten beter op je behoeften aan te laten sluiten.
  • U op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen.
  • Een schatting te kunnen maken van onze risico‚Äôs.
  • Statistisch onderzoek of marktonderzoek te doen.
  • Ons aan de wet te houden.
  • Bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben gehad.
 • Achmea B.V. is verantwoordelijk

  Homies is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van persoonsgegevens.

 • Van wie krijgen wij je gegevens en met wie delen wij die?

  Wij delen jouw gegevens niet met anderen. Dit doen wij alleen als we hiervoor jouw toestemming hebben. Of als we dit wettelijk verplicht zijn. Wel kunnen wij gegevens ontvangen van anderen. Bijvoorbeeld van woningcorporaties, gemeenten en zakelijke partners. Wij verkopen jouw gegevens niet.

  Wij verkopen jouw gegevens niet.

 • Hoe zorgen we ervoor dat jouw gegevens veilig zijn?

  Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.

  De Homies App is door onszelf ontwikkeld. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen die zowel de Homies App als de communicatie met het alarmsysteem en bij een alarmmelding beveiligen.

  Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens, zoals jouw bankgegevens, locatiegegevens of gezondheidsgegevens.

 • Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

  Wij bewaren jouw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij jouw gegevens of maken wij jouw gegevens anoniem. Als wij jouw gegevens anoniem maken, dan verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen dan niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze producten en diensten. En om onze producten en diensten te verbeteren en door te ontwikkelen.

 • Regels en wetten voor privacy

  Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Het gaat dan onder andere om:

  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • De Telecommunicatiewet.
 • Jouw Rechten

  Jouw rechten Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

  • Jouw gegevens bij ons opvragen.
  • Jouw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
  • Jouw gegevens laten verwijderen.Het komt vaak voor dat we jouw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat we jouw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
  • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens. Als je bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je kunt afmelden. Je mag ook bellen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
  • Jouw toestemming stoppen.Gaf je ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag je je toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken je gegevens vanaf dat moment niet meer.
  • Jouw gegevens overdragen. Bijvoorbeeld wanneer je gegevens aan ons hebt gegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf.
  • Het gebruik van je gegevens tijdelijk beperken.Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van jouw gegevens.
 • Laat ons weten als je gebruik wilt maken van jouw rechten

  Stuur een mail naar info@homiesalarm.nl. En stuur een kopie van jouw paspoort of ID-kaart mee. Wil je je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alsjeblieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van jouw e-mail.

 • Heb je een vraag, tip of klacht?

  Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. Je kunt ook een brief sturen naar:

  Achmea B.V.
  T.a.v. Privacy manager Compliance & Operational Risk Management
  Postbus 866
  3700 AW Zeist

  Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Wij kunnen onze Privacy Statement wijzigen

  Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt je altijd de laatste versie. Deze versie is als laatst gewijzigd op 11-01-2021.

Terug naar homepage