Privacy Statement

 • Je gegevens in vertrouwde handen

  Word je klant van Homies, dan hebben wij jouw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met jouw persoonsgegevens doen. En wat jouw rechten zijn. Zodat jij erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn.

 • Welke gegevens gebruiken wij?

  Meestal vragen we naar jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens zoals je bankrekeningnummer voor automatische afschrijving van de aankoop of abonnementskosten. Meestal geef je jouw gegevens zelf aan ons door. Ook gebruiken we data die het alarmsysteem vasthoudt, zoals registratie van een brand of inbraak. We registreren ook wanneer bijvoorbeeld het alarmsysteem de verbinding met Wifi heeft verloren, wanneer de batterij leeg is en hoe vaak je het systeem gebruikt.

 • Wij gebruiken ook cookies

  Met cookies kunnen wij je informatie, aanbiedingen en advertenties op onze website laten zien of sturen die mogelijk bij je passen. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

 • Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

  Wij gebruiken je gegevens om:

  • Je ons product en onze dienst aan te bieden.
  • Een abonnement af te sluiten of je aan te sluiten op het Homies netwerk.
  • Een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren.
  • Je behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
  • Ons product en dienst beter op je behoeften aan te laten sluiten.
  • Je op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen.
  • Statistisch onderzoek of marktonderzoek te doen.
  • Ons aan de wet te houden.
  • Bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben gehad.
  • Het alarmsysteem goed te laten werken.
 • Welke contactmomenten leggen wij vast?

  We leggen de afspraken die we met je gemaakt hebben vast. Daarnaast gebruiken we onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

  • Brieven en e-mails die wij sturen en van jou ontvangen.
  • Notities van telefoongesprekken en chats.
  • Je gedrag op onze website.
  • Je gedrag op onze app.
  • Contact via social media zoals Facebook, Twitter en WhatsApp.
 • Achmea B.V. is verantwoordelijk

  Homies is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van persoonsgegevens.

 • Van wie krijgen wij je gegevens en met wie delen wij die?

  Wij verkopen jouw gegevens niet. Wij kunnen gegevens krijgen van:

  • Woningcorporaties.
  • Gemeenten.

  Deze gegevens zijn niet direct te herleiden als persoonsgegevens.

 • Hoe zorgen we ervoor dat jouw gegevens veilig zijn?

  Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens. De Homies App wordt in eigen beheer ontwikkeld. Wij nemen security maatregelen die zowel de App zelf beveiligen als de communicatie naar het platform. Dit zijn veiligheidsmaatregelen die binnen de industrie standaard zijn en ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld bankieren, verzekeren, online aankopen enzovoort.

 • Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

  Wij bewaren jouw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij jouw gegevens of maken wij jouw gegevens anoniem. Als wij jouw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze producten en diensten.

 • Regels en wetten voor privacy

  Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Het gaat dan onder andere om:

  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.
  • De Telecommunicatiewet.

  Jouw rechten Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

  • Je gegevens bij ons opvragen.
  • Je gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
  • Je gegevens laten verwijderen.Het komt vaak voor dat we jouw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat we jouw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
  • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.Als je bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je kunt afmelden. Je mag ook bellen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
  • Je toestemming stoppen.Gaf je ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag je je toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken je gegevens vanaf dat moment niet meer.
  • Je gegevens overdragen. Bijvoorbeeld wanneer je gegevens aan ons hebt gegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf.
  • Het gebruik van je gegevens tijdelijk beperken.Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.
 • Laat ons weten als je gebruik wilt maken van jouw rechten

  Stuur een mail naar info@homiesalarm.nl. En stuur een kopie van jouw paspoort of ID-kaart mee. Wil je je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alsjeblieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van je e-mail.

 • Heb je een vraag, tip of klacht?

  Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl Je kunt ook een brief sturen naar: Achmea B.V. Privacy manager Compliance & Operational Risk Management Postbus 866 3700 AW Zeist Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Wij kunnen onze Privacy Statement wijzigen

  Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt je altijd de laatste versie. Deze versie is als laatst gewijzigd op 06-06-2019.

Terug naar homepage